Fru ordförande, ledamöter, åhörare och press

Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist Sverige där välfärden är för alla. Behoven måste gå först – inte plånboken.

I dagens Sverige tar sjukförsäkringen slut, även om inte sjukdomen gör det. Detta är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Att leva med en ständig oro för att pengarna inte ska räcka till, en evig klump i magen för att något oförutsett ska spräcka planeringen
och en sorg att inte kunna ge det man vill till sina barn när helger, lov och semestrar infinner sig är nedbrytande.
Så lever var fjärde ensamstående mamma i Sverige idag.

Rädda Barnens rapport som kom i början på året visar att barnfattigdomen ökar dramatiskt.
Rapporten visar att barnfattigdomen totalt sett i Sverige har ökat. 10´000 fler barn levde i fattiga familjer år 2008 än året innan. Cirka 220´000 barn i dag lever i familjer som inte har råd att betala för det allra mest nödvändiga, som mat och kläder.

Att fattigdomen bland barn ökar beror på att fattigdomen bland vuxna ökar. Regeringens politik har tydligt dragit isär Sverige och skapat djupa klyftor.

Det är inte lätt att vara kommunpolitiker när regeringens slutsatser för att möta dessa problem är att återigen satsa på skattesänkningar istället för välfärd och att sälja ut gemensamt ägda verksamheter.

Under den borgerliga regeringen har vi sett hur barngruppernas storlek växer. Idag går 20 procent av alla förskolebarn i grupper med över 21 barn.

På fritids har varje anställd ansvar för 21 barn. Antalet kommuner som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid minskar trots att antalet anställda som jobbar på obekväm arbetstid ökar.

Att hävda att man bara skall hålla sig till Karlshamns kommun när vi har budgetdebatt haltar, man måste se helheten eftersom besluten i riksdagen slår direkt och hårt i vår kommunbudget,
direkt via sänkta skattebidrag och indirekt när våra kommuninvånare får ekonomiska problem grundade på riksdagsbeslut.

Bland våra kommuninvånare i Karlshamn så är det de ensamstående föräldrarna, sjuka och arbetslösa som är hårdast utsatta för högerns nedmontering av vårt välfärdssamhälle.

Vänsterpartiets handlingsplan för att möta bemöta de uppstådda problemen är bl.a. Rätt till heltid, stärkta socialförsäkringar, höjt underhållsstöd och bostadsbidrag, läxläsning i skolan, förbud mot avgifter i skolan och ha en modern sjukförsäkring utan stupstock.


I vårt förslag till budgetrammar för BUS-nämnden så har vi med ytterligare 5,5 mkr, jämfört med Karlshamns alliansens förslag,  till att bemöta efterfrågan i förskolverksamheten.

Vi vill förbättrad kvalitet i förskolan genom mindre barngrupper och vi har som mål att ge alla barn rätten att gå 30 timmar i veckan på förskolan.

Vi satsar också 1 mkr till att börja införandet av frukost i skolan, jag vet att i vissa skolor har det varit försök med frukost i skolan, och nu är det dags att gå ett steg till.

Vi ger Kulturnämnden ytterligare 200´000 kr till ökade öppettider för biblioteksfilialerna bl.a. att förhindra sommarstängningar samt 500´000 kr till ökade aktivitetsbidrag till ungdomsverksamhet

Vi ger Fritidsnämnden 1 mkr till ökade aktivitetsbidrag till ungdomsverksamhet och fritidsnämnden får ytterligare

3,3 mkr i investeringsbudgeten för att tillgodo se de äskande nämnden har haft på små men viktiga åtgärder.

Vi ger Socialnämnden ökad ram, gentemot Karlshamns alliansen, på 2 mkr eftersom vi befara en ökning av försörjningsstödet