Motionsbank för Vänsterpartiet i Karlshamn

Motion om tjej- och killgrupper
Ungdomar i högstadieåldern känner sig ofta vilsna, otrygga och osäkra på sin väg in i vuxenvärlden. Skolan bör på olika sätt hjälpa ungdomarna i att hitta sin identitet och att landa i sina värderingar. Saker som manlighet, kvinnlighet, sexualitet, våld, kärlek, känslor med mera behöver beröras på ett sätt som ungdomar kan ta till sig..... Läs mer i nytt fönster -> Motionen

Motion om bänkar vid gång- och cykelbanor 
Det är många som använder gång- och cykelvägarna för vardagsmotion som exempel stavgång och raska promenader. Detta är bra för folkhälsan och skall uppmuntras. Därför lägger Vänsterpartiet i Karlshamn motion om att sätta upp bänkar.... Läs mer i nytt fönster -> Motionen

Motion om avgiftsfri kollektivtrafik 
Vänsterpartiet i Karlshamn anser att avgiftsfri kollektivtrafik är en viktig del i samhället. Läs mer i nytt fönster -> Motionen

Motion om avskaffande av delade turer inom Karlshamns kommun
Vänsterpartiet Karlshamn föreslår att delade turer avskaffas inom... Läs mer i nytt fönster -> Motionen


Senast uppdaterad 2021-03-24