Funktionshindrade förnedras i Sverige

Sedan 2007 har allt fler personer med handikapp och funktionsnedsättningar förlorat sin personliga rätt till assistans efter det att försäkringskassan har gjort omprövningar, vilket jag tycker känns fruktansvärt fel.

Hur ska vi funktionshindrade kunna vara delaktiga i samhället om man tar bort våra assistenter som vi måste ha för att kunna leva ett kvalitetsliv.

Vi har lika mycket rätt att leva och finnas som alla andra i vårt samhälle.

I en dom i regeringsrätten fråntogs en man rätten till sin assistans, Regeringsrätten motiverade domen med att hans behov inte var tillräckligt privata.

Därför kunde de inte räknas som mest grundläggande behov, trots att det enda han själv kunde göra var att föra maten till munnen när han åt, allt annat i samband med måltider behövde han hjälp med. Ska han behöva svälta ihjäl?

Själv har jag hört många klagomål från flera av mina egna kompisar att de själva är på väg att förlora rätten till assistans, som jag vet att de verkligen behöver för att kunna komma ut i samhället och leva som vilka människor som helst, trots att de har sina särskilda behov.

För varje vecka som går drabbas allt fler handikappade och funktionshindrade personer av att deras trygghet och rättighet till assistans försvinner eller begränsas.

Nu kräver jag att lagen ändras för att öka de funktionshindrades och handikappades rätt att leva ett kvalitativt och delaktigt liv med våra Assistenter.

Johanna Gillberg,Mörrum