Pågatåg i Karlshamn 

På förra kommunstyrelsen, den 19 mars, kom Pågatåg satsningen upp och i ett remissförslag från koalitionen som styr Karlshamn, s, fp, c & kd. I remissvaret så ville de att man inte skulle ha pågatågen till Karlshamn från december i år utan istället sätta in bussar som skulle ansluta till Pågatågen i Skåne.
 
Undertecknad ställe några frågor och sedan förklarade jag varför vi i Vänsterpartiet ville ha Pågatågen till Karlshamn redan i december och inte använda nödlösningen bussar. Jag la fram motförslaget att vi i Karlshamn skulle ha Pågatågtrafiken från och med december 2013.
 
Inget annat parti i kommunstyrelsen stödde mitt förslag utan gick på koalitionens linje. De partierna var miljöpartiet, moderaterna och sverigedemotraterna.
 
Jens Henningsson, gruppledare V-Karlshamn