Sälj inte ut Kolleviks- och Långasjöns campingar

Koalitionen i Karlshamns kommun, s, fp, kd och c, drev i höstas igenom förslaget att man skulle ge tjänstemännen i uppdrag att sälja ut Kolleviks- och Långasjöns campingar, glatt påhejade av m och mp.

Vänsterpartiet var, och är, det enda parti som förespråkar att dessa två gemensamhetsägda anläggningar skall vara kvar i sin helhet i Karlshamns kommun. Campingarna kan, som de har gjort hittills, arrenderas ut eller så driver man dem i egen regi.

Det som hände på kommunstyrelsens möte den 18 februari och som sedan skrivits om i lokalpressen var att socialdemokraternas fotfolk har fått s-ledningen att backa, och på mötet stödde de vänsterpartiets avslagsyrkande när det gällde Kolleviks camping.
Övriga partier i kommunstyrelsen röstade för att sälja ut Kolleviks camping, både marken och anläggningen.

När det gäller Långasjöns camping så röstade alla partier utom Vänsterpartiet ja till att sälja hela anläggningen, enda skillnaden är att kommunen även framöver kommer att äga marken där anläggningarna finns.

Vänsterpartiet Karlshamn