Årsmöte 2015-02-15

15 februari höll Vänsterpartiet Karlshamn årsmöte i lokalen på Regeringsgatan 14b. 15 medlemmar var närvarande. Glädjande var även att nybildade Ung Vänster Karlshamn var representerade på mötet.

Gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes i sedvandlig ordning.
Ordförandeklubban lämnades den här gången över till Janne Blom. Föreningens äldsta medlem, Arvid Jönsson (som dock inte kunde närvara personligen), överlämnade via hustrun Maj-Lis en gåva till föreningen. Gåvan bestod i den ordförandeklubba som han själv fick då han blev ordförande i Ungdomsföreningen i början på 1950-talet. Vi bockar och bugar och skall se till att förvalta den väl.

Nu kavlar vi upp ärmarna och sätter i gång 2015. Eller hur?

Maj-Lis & Jan-Olof